Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola RH koordinativno je tijelo studentskih predstavnika veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj koje raspravlja o pitanjima od zajedničkog interesa za sve studente veleučilišta i visokih škola, razvija zajedničke studentske programe i aktivnosti te štiti interese studenata veleučilišta i visokih škola. Vijeće predstavlja 40 000 studenata iz sustava visokog obrazovanja.Vijeće je osnovano odlukom Vijeća veleučilišta i visokih škola RH, a konstituirano 20. rujna 2012. na sjednici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.