Produženje roka prijava na natječaje za predsjedništvo i radna tijela Vijeća studenata do 22. studenog

Raspisani novi izbori za predsjedništvo i ostala radna tijela na 66. sjednici Vijeća studenata
25. 10. 2021.
IZABRANO NOVO VODSTVO PREDSJEDNIŠTVA I VODITELJA UREDA VIJEĆA STUDENATA
30. 11. 2021.

V.d. predsjednika Vijeća studenata Filip Kolenković, uz suglasnost predsjedništva Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske, a na temelju Poslovnika o radu Vijeća, 7. studenog je donio Odluku o produženju roka prijave na natječaje.

Raspisani izbori za predsjednika, tajnika i voditelje Ureda u Vijeću studenata od 25. listopada 2021. do 7. studenog 2021. produžuju se do 22. studenog 2021. shodno okolnostima uzrokovanim epidemijom koronavirusa u Hrvatskoj te ispitnim rokovima na visokim učilištima.

Time, rok prijava od dva tjedna produžuje za tjedan više, a sve do sada primljene prijave, koje su potpune, će se uvažiti. Odluka je dostavljena u elektroničkom obliku svim predstavnicima studentskih zborova i udruga visokih učilišta u Vijeću, a stupa na snagu danom donošenja.

O otvorenim natječajima koji čekaju studente veleučilišta i visokih škola pročitajte na poveznici.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.