Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola RH nacionalno je i koordinativno tijelo više od 45 000 studenata veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj.

Partneri 50. sjednice

Posebni pokrovitelj

Glavni pokrovitelji

Medijski pokrovitelji

Prijatelji događaja