Predsjedništvo

Karlo Kolesar

Veleučilište VERN
Predsjednik

Dora Miketek

Zdravstveno veleučilište Zagreb
Zamjenica (voditeljica državne sekcije)

Ciprijan Crljenko

Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjold
Zamjenik (voditelj privatne sekcije)

Sara Lončar

Veleučilište Velika Gorica
Tajnik

Uredi Vijeća

Filip Mikić

Veleučilište VERN
Voditelj Ureda za razvoj projekata i studentske udruge

Josipa Kubica Oračić

Zdravstveno veleučilište Zagreb
Voditeljica Ureda za društvene aktivnosti

Karlo Puškar

Tehničko veleučilište u Zagrebu
Voditelj Ureda za IT

Dino Juratovac

Veleučilište VERN
Voditelj Ureda za odnose s javnošću

Domagoj Brkanac

Zdravstveno veleučilište Zagreb
Voditelj Ureda pravobranitelja

Carmen Marcela Perica

Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld
Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju

Dominik Ivkošić

Veleučilište u Rijeci
Voditelj Ureda za kvalitetu i studentski standard