Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola RH nacionalno je i koordinativno tijelo više od 40 000 studenata veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj.

Naši partneri